Πώς να μάθετε αν έχω ένα δάνειο. Πώς να μάθετε αν υπάρχουν δάνεια σε ένα άτομο στην τράπεζα

 1. Όλες οι μέθοδοι ελέγχου του KI δωρεάν
 2. Μέσα από τα πιστωτικά γραφεία
 3. Μέσω της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή
 4. Έλεγχος των χρεών στην τράπεζα στο διαβατήριο
 5. KI με το όνομα
 6. Ελέγξτε το CI από τον αριθμό της κάρτας
 7. Οδηγίες για το πώς μπορείτε να μάθετε αν υπάρχει χρέος δανείου από τον αριθμό της σύμβασης δανείου
 8. Μπορείτε να μάθετε για τα χρέη ενός αποθανόντος;
 9. Τι είναι ένα πιστωτικό ιστορικό
 10. Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το είδος δεδομένων;
 11. Πώς να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των δανείων από ένα άτομο;
 12. Πότε χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με το πιστωτικό ιστορικό άλλου ατόμου;
 13. Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω δάνεια στο διαδίκτυο;

Το αλλοιωμένο πιστωτικό ιστορικό (CI) δεν σας επιτρέπει να πάρετε δάνειο σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Και - ο λόγος για τον οποίο δεν πηγαίνετε στο εξωτερικό. Η μη είσοδος σε μια δύσκολη κατάσταση βοηθάει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα με το πιστωτικό ιστορικό. Πώς να μάθετε τα χρέη και το ιστορικό δανείων σε μια τράπεζα; Θα βοηθήσουν οι δικαστικοί επιμελητές ή το Γραφείο Ιστορικών Πιστώσεων να λύσουν το πρόβλημα; είναι η απάντηση σε αυτό το υλικό.

Όλες οι μέθοδοι ελέγχου του KI δωρεάν

Υπάρχουν ευκαιρίες για να μάθετε τα τρέχοντα χρέη δανείων σε μια τράπεζα. Το πιο εύκολο είναι να επικοινωνήσετε με την τράπεζα όπου έχει ληφθεί το δάνειο. Οι πληροφορίες σε αυτή την περίπτωση παρέχονται δωρεάν. Χρησιμοποιήστε την επιλογή θα είναι το πρόσωπο που έδωσε ένα δάνειο σε αυτή τη συγκεκριμένη τράπεζα. Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν θα μπορέσουν να λάβουν απάντηση, με εξαίρεση το νομική ενέργεια (για παράδειγμα, οι συγγενείς του αποθανόντος μπορεί να γνωρίζουν τα χρέη του αποθανόντος) ή άλλες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Μέσα από τα πιστωτικά γραφεία


Μέσα από τα πιστωτικά γραφεία

Το BCI (Credit History Bureau) παρέχει πληροφορίες για το χρέος του δανείου (μέγεθος, ημερομηνία έκδοσης κλπ.) Και το πιστωτικό ιστορικό γενικά τραπεζικών οργανισμών οι οποίοι έχουν συμφωνήσει μαζί του.

Τα δεδομένα ελέγχονται αυτόματα. Πρόσωπο τρίτου μέρους πρέπει να εκδώσει επίσημη επιστολή στο γραφείο του ΚΙ ή να στείλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού με ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες διαβατηρίου (όνομα, επώνυμο, επώνυμο, σειρά και αριθμός εγγράφου, ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.).

Οι πληροφορίες σχετικά με το ύψος του χρέους στο ΚΠΙ μία φορά το χρόνο παρέχονται δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή.

Υπάρχουν τρία πιστωτικά γραφεία:

 • Εθνικό - ΕθνΚΤ;
 • United - OKA.
 • Equifax.

Μπορείτε να υποβάλετε προσωπική αίτηση στο γραφείο, να στείλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή της επαφής με συστημένη επιστολή μέσω του ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες σε κάθε γραφείο δεν επαναλαμβάνονται πάντα, επομένως είναι πιθανές ασυνέπειες στα αποτελέσματα του ελέγχου. Για λόγους ακρίβειας, συνιστάται να στείλετε ένα αίτημα και στα τρία γραφεία.

Μέσω της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή


Μέσω της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή

Οι δικαστικοί επιμελητές θα παρέχουν πληροφορίες όταν είναι ανοικτό το γεγονός της μη πληρωμής του προκύπτοντος χρέους δικαστικές διαδικασίες και αποφάσισε να ανακάμψει. Πληροφορίες σχετικά με το χρέος στην υπηρεσία δικαστικού επιμελητή είναι διαθέσιμες μόνο για τα ενδιαφερόμενα μέρη (η τράπεζα και ο οφειλέτης). Σύμφωνα με το νόμο έξω από τους ανθρώπους δεν μπορούν να λάβουν πληροφορίες.

Έλεγχος των χρεών στην τράπεζα στο διαβατήριο


Έλεγχος των χρεών στην τράπεζα στο διαβατήριο

Πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου έγινε η επεξεργασία του δανείου. Εάν ένα άτομο έχει πολλές πιστωτικές τράπεζες, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε κάθε μία. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον πελάτη εάν ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το δικό του δάνειο. Εξαίρεση - επίσημες αιτήσεις κρατικούς φορείς . Όταν επικοινωνείτε με την τράπεζα για έλεγχο πιστωτικό ιστορικό πρέπει να παρέχει δικό διαβατήριο . Αριθμός συμφωνία δανείου θα επιταχύνει τη διαδικασία επαλήθευσης. Αυτή είναι μια ελεύθερη διαδικασία.

KI με το όνομα


KI με το όνομα

Για να μάθετε τα χρέη σε δάνεια σε τράπεζες μέσω του Διαδικτύου με επώνυμο, αρκεί να στέλνετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα σε έναν οργανισμό που ενδιαφέρεται, δηλαδή στην τράπεζα όπου έγινε η επεξεργασία του δανείου.

Ορισμένες τράπεζες δεν διαθέτουν υπηρεσία που τους επιτρέπει να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τα χρέη στο διαδίκτυο. Η λύση είναι προσωπική επίσκεψη στο υποκατάστημα της τράπεζας και την κατάρτιση μιας αίτησης (το έντυπο θα παρασχεθεί επιτόπου) με αίτημα παροχής στοιχείων σχετικά με το πιστωτικό ιστορικό. Θυμηθείτε ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μετά την παρουσίαση ενός διαβατηρίου.

Για να μάθετε ένα πιστωτικό ιστορικό χωρίς διαβατήριο μόνο με το επώνυμο δεν είναι δυνατόν με κανέναν τρόπο. Απαιτείται πάντοτε ταυτότητα.

Ελέγξτε το CI από τον αριθμό της κάρτας


Ελέγξτε το CI από τον αριθμό της κάρτας

Μια πιστωτική κάρτα και μια σύνδεση με το σύστημα τραπεζικού Internet (για παράδειγμα στο Sberbank ή στο VTB 24) σας επιτρέπει να βρείτε χρέη χωρίς χρέωση και να ελέγχετε το ιστορικό. Επιπλέον, η υπηρεσία παρέχεται στον επίσημο πόρο των δημόσιων υπηρεσιών - μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε χρέη, στο πλαίσιο του τρέχοντος δανείου. Εδώ απαιτείται εγγραφή, η οποία συνεπάγεται την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων.

Οδηγίες για το πώς μπορείτε να μάθετε αν υπάρχει χρέος δανείου από τον αριθμό της σύμβασης δανείου


Οδηγίες για το πώς μπορείτε να μάθετε αν υπάρχει χρέος δανείου από τον αριθμό της σύμβασης δανείου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο ελέγχου του ΠΙ, πρέπει να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα της πιστωτικής τράπεζας που χορήγησε το δάνειο ή στις τράπεζες αντιπροσώπων της CII (Τράπεζα Pochta, Renaissance Credit, VTB κλπ.) . Απαιτείται διαβατήριο. Ο υπάλληλος ξεκινά τη διαδικασία επαλήθευσης στο ηλεκτρονική μορφή και παρέχονται πλήρεις πληροφορίες στον οφειλέτη. Η ταχύτητα επεξεργασίας της αίτησης και η έκδοση απάντησης θα είναι μερικά λεπτά.

Μπορείτε να μάθετε για τα χρέη ενός αποθανόντος;


Μπορείτε να μάθετε για τα χρέη ενός αποθανόντος;

Οι κληρονόμοι μπορούν να ελέγξουν τον ΠΙ και να μάθουν για το χρέος του δανείου του απολεσθέντος οφειλέτη. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν:

 • διαβατήριο του αιτούντος ·
 • πιστοποιητικό θανάτου ενός συγγενή / κηδεμόνα / θεατή ·
 • διαθήκη ή δικαστική απόφαση περί κληρονομιάς.

Γιατί να ελέγξετε το CI του νεκρού συγγενή;

Οι τόκοι, οι ποινές και τα πρόστιμα μετά το θάνατο του δανειολήπτη συνεχίζουν να συγκεντρώνονται. Πριν από την αποδοχή μιας κληρονομιάς, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποια χρέη μπορεί να υπάρχει ένας αποθανών συγγενής στις τράπεζες. Τη στιγμή που ο συμβολαιογράφος θα διαβάσει τη βούληση, μπορείτε να αρνηθείτε την κληρονομιά πρόβλημα. Υπηρεσία δικαστικών επιμελητών δεν θα είναι σε θέση να αναγκάσει να πληρώσει το χρέος εάν ο κληρονόμος αρνήθηκε να δεχθεί την κληρονομιά.

Η συμφωνία δανείου είναι αρκετά επικίνδυνη. Και αυτό είναι ανεξάρτητα από το ποιος δανείζει και με ποιους όρους. Η βέλτιστη λύση για τα άτομα που συμμετέχουν στον δανεισμό και εμπορικές δομές - θα λάβει προηγουμένως αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με έναν δυνητικό πελάτη.

Τι είναι ένα πιστωτικό ιστορικό

Οι πληροφορίες που είναι σε θέση να συνοψίζουν τα δεδομένα σχετικά με την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που παρέχει ένα πρόσωπο στα τραπεζικά ιδρύματα για την επεξεργασία δανείων ονομάζεται πιστωτικό ιστορικό. Οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να πει τα εξής για έναν δανειολήπτη:

 • Βασικά δεδομένα και κωδικό διαβατηρίου.
 • Τοποθετήστε πραγματική κατοικία και πληροφορίες επικοινωνίας.
 • Κατάλογος συμβάσεων δανείου.
 • Κατάλογος του τραπεζικά ιδρύματα στην οποία ένα άτομο στράφηκε με την επιθυμία να πάρει χρήματα δανεισμένα.
 • Ποιο ποσό μπορεί να χορηγηθεί για ένα δάνειο.
 • Για πόσα χρόνια να συνάψει μια σύμβαση δανείου?
 • Ποιο ποσοστό του δανείου είναι σκόπιμο να παρέχει στον πελάτη.

Αρκετές τέτοιες ιστορίες για κάθε άτομο είναι μέρος της ενημερωτικής βάσης του γραφείου πίστωσης για δάνεια.

Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το είδος δεδομένων;

Τα πιστωτικά ιστορικά είναι απαραίτητα για τις τράπεζες, διότι είναι ο μόνος τρόπος που έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν όλα τα δεδομένα που αφορούν τον οφειλέτη. Υπήρξε καθυστέρηση ή καθυστέρηση χρέους, έχουν εφαρμοσθεί σημαντικές κυρώσεις σε αυτόν ή είναι υποδειγματικός πληρωτής με λογαριασμούς που έχουν καταβληθεί εγκαίρως ή εκ των προτέρων. Πώς να μάθετε εάν ένα άτομο έχει δάνεια και πόσο μπορεί να του εμπιστευθεί από πλευράς υποχρεώσεων; Ο δανειστής μπορεί να παραγγείλει αυτές τις πληροφορίες από το γραφείο, το οποίο αποθηκεύει δεδομένα σε πολλούς ανθρώπους. Έχοντας λάβει μια εξαντλητική απάντηση, θα είναι ευκολότερο για μια τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική επιχείρηση να αποφασίσει για ένα δάνειο: Και πολλά άλλα, επειδή ένα πιστωτικό ιστορικό παρέχει πλήρεις πληροφορίες τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Πώς να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των δανείων από ένα άτομο;

Πολλοί άνθρωποι, που δεν ξέρουν πώς να γνωρίζουν την πιστωτική ιστορία ενός ατόμου, υποκύπτουν στις δυσκολίες. Εξάλλου, η αβεβαιότητα δεν επιτρέπει την επικοινωνία με την τράπεζα, και ακόμη και αν χρειάζονται πολύ γρήγορα τα μετρητά, είναι δύσκολο να περιμένετε οποιεσδήποτε ενέργειες από ένα τέτοιο άτομο. Για παράδειγμα, γνωρίζετε ακριβώς ποιο είναι το ιστορικό των δανείων. Αλλά δεν ξέρετε αν μπορείτε να μάθετε αν ένα άτομο έχει δάνειο. Είναι πολύ πιθανό και γι 'αυτό υπάρχει η ακόλουθη μέθοδος - επικοινωνώντας με το γραφείο που συλλέγει πλήρη πληροφόρηση για όλα τα δάνεια που έχουν ληφθεί, καταβληθεί, με χαμηλό επιτόκιο και με καθυστέρηση. Αλλά σίγουρα θα ρωτήσετε: "Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω ένα δάνειο;" Αρχικά, είναι απαραίτητο να μάθετε σε ποιο γραφείο βρίσκεται ακριβώς η ιστορία σας. Μετά από αυτό, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πίστωση, συμπληρώνεται μια ειδική αίτηση με το δικό του χέρι, στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα του διαβατηρίου. Λαμβάνεται ένας μήνας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, την αναζήτηση πληροφοριών για εσάς, καθώς και για την απάντηση του γραφείου. "Δεν μου ταιριάζει", θα πείτε, αλλά, δυστυχώς, είναι αδύνατο να επιταχυνθεί η διαδικασία, αφού η βάση είναι μεγάλη και για να μην συγχέεται, πρέπει να ενεργήσετε αργά. Η πρώτη τέτοια έκκληση είναι δωρεάν, αλλά η υπηρεσία πληρώνεται ξανά για το ίδιο έτος. Έχοντας ανακαλύψει την απάντηση στο πώς να μάθετε την πίστωσή σας, πολλοί άνθρωποι θέλουν να ελέγξουν άλλους. Η περιέργεια συχνά μας οδηγεί. Αλλά πώς ξέρετε εάν ένα άτομο έχει τραπεζικό δάνειο και αν αυτό δεν είναι καν συγγενής - είναι δυνατόν;

Πότε χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με το πιστωτικό ιστορικό άλλου ατόμου;

Μερικές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με σας ζητάει δάνειο. Και το απαιτούμενο ποσό είναι αρκετά σοβαρό. Τι να κάνετε; Μετά από όλα, δεν είστε σίγουροι για τον οφειλέτη και την φερεγγυότητά του. Πόσο θα πρέπει να περιμένει να επιστρέψει τα δανειακά κεφάλαια; Τι γίνεται αν έχει ευθύνες σε κάποιον άλλο και η σειρά σου δεν θα έρθει ποτέ; Πώς να μάθετε αν υπάρχει δάνειο σε ένα άτομο; Μπορείτε να ζητήσετε και πάλι από το γραφείο να παράσχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Αλλά για ένα άλλο πρόσωπο, η αίτηση γίνεται μόνο αν υπάρχει πληρεξούσιο που τους έχει εκδοθεί στο όνομά σας. Ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι αρκετά βολικό και θα πρέπει να δαπανήσετε επιπλέον χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση, τώρα οργανώνεται μια ειδική υπηρεσία αστυνομικών στη χώρα, η οποία θα σας βοηθήσει με χαρά. Για να πάρει το σύνολο αναγκαίες πληροφορίες θα αρκεί να υποδείξετε τα στοιχεία του διαβατηρίου του πολίτη που σας ενδιαφέρει.

Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω δάνεια στο διαδίκτυο;

Σήμερα, η πιο σχετική υπηρεσία που προσφέρεται στο Διαδίκτυο είναι η δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιμότητας δανείων. Η απόκτηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε όλες τις αλλαγές στη ζωή σας σχετικά με την επεξεργασία των δανείων στο όνομά σας. Είναι επίσης πολύ βολικό να παρακολουθείτε την επικαιρότητα της πληρωμής και το υπόλοιπο του χρέους. Ιδιαίτερα σημαντική αυτές τις πληροφορίες για τον προγραμματισμό να πάρει ένα δάνειο τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ψάξετε διάφορα έγγραφα , για να επισκεφτείτε διάφορες αρχές, απλά πρέπει να κάνετε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ιστότοπο και αυτό είναι. Πληροφορίες που έχετε επίσης στο διαδίκτυο.

Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε για την ερώτηση. Έχετε ένα κενό ενδιαφέρον ή το διαβατήριό σας έχει κλαπεί. (στο τέλος της απάντησης θα δώσω συμβουλές για τον τρόπο ελέγχου αυτού)

Εάν χάσατε το διαβατήριό σας, πιθανότατα πήρατε πιστώσεις γι 'αυτό, γιατί γι' αυτό κλέβονται.

Η δεύτερη περίπτωση που χάσατε το διαβατήριό σας ή τον διακυβεύσατε (σε απλή γλώσσα, βρήκατε ένα αντίγραφο του διαβατηρίου σας, εάν το αφήσατε κάπου, και πραγματικά αφήνουμε πολλά όπου παραμένουν ...).

Αν έχετε κλέψει το διαβατήριό σας ή το έχετε χάσει, δηλαδή το πρωτότυπο βρίσκεται στα χέρια των απατεώνων, τότε θα προσπαθήσουν να πάρουν μεγάλες πιστώσεις στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Εάν έχετε διακυβεύσει ένα διαβατήριο, τότε πιθανότατα θα ληφθεί ηλεκτρονικά για να δανειστεί μέχρι και 15.000.

Τι να κάνει με αυτό δεν συνέβη. Αμέσως μετά την ανακάλυψη της απώλειας της αναφοράς στην αστυνομία, όσο γνωρίζω, αυτό μπορεί να γίνει μέσω της πύλης δημόσιων υπηρεσιών. Και το διαβατήριό σας θα επισημανθεί ως μη έγκυρο σε όλες τις βάσεις. Όταν οι απατεώνες έρχονται στην τράπεζα ή προσπαθούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο σε απευθείας σύνδεση, θα τους αρνούνται παντού, επειδή πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να ελέγξει όλα τα διαβατήρια με βάση το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εάν έχετε διακυβεύσει το διαβατήριό σας και έχετε πάρει δάνειο για αυτό, γίνεται όλο και πιο δύσκολο, δεν θα το ξέρετε μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη πληρωμή του δανείου, συνήθως μέσα σε ένα μήνα, όταν έρχεται η πρώτη περίοδος πληρωμής του δανείου. Θα βρείτε τον πιστωτή και θα σας πω τα πιο ευχάριστα νέα. Αλλά αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί μέσω του δικαστηρίου, αλλά τα νεύρα θα πρέπει να κτυπά.

Πώς να μην μπει σε αυτή την κατάσταση. Το πιστωτικό ιστορικό κάθε μήνα ως παρανοϊκή παραγγελία δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί να εγγραφείτε σε ειδοποιήσεις SMS σχετικά με αλλαγές στο πιστωτικό ιστορικό σας (παρεμπιπτόντως, αυτό μπορεί να γίνει σε ή). Το πρώτο κουδούνι θα είναι αυτό: αν οι απατεώνες κάτω από το όνομά σας έρχονται στην τράπεζα, τότε η τράπεζα φυσικά θα πάει πρώτα να ελέγξει το πιστωτικό ιστορικό σας, και θα λάβετε αμέσως ένα SMS που κάποιος έχει ελέγξει το πιστωτικό ιστορικό σας. Εάν δεν έχετε υποβάλει αιτήσεις για δάνειο, θα πρέπει να παραγγείλετε ήδη ένα πιστωτικό ιστορικό και να δείτε ποιος υπέβαλε το αίτημα (ποια τράπεζα ή ΝΧΙ) και να τους καλέσει ήδη για να μάθετε σε ποια βάση έκαναν αυτό το αίτημα. Στη χειρότερη περίπτωση (για παράδειγμα, τα online δάνεια) θα λάβετε ένα μήνυμα SMS που έχετε ανοίξει ένα νέο πιστωτικό λογαριασμό. Αλλά θα έχετε ήδη διαθέσιμο χρόνο, και όσο πιο γρήγορα θα επιλυθούν τα θέματα αυτά, τόσο πιο εύκολο είναι.

Το θέμα είναι περίπλοκο, δεν ξέρω αν βοήθησε ή όχι, αλλά δεν είναι μόνο Ρωσικό πρόβλημα . Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, επομένως είναι προτιμότερο να προστατεύεται ο ίδιος και να τοποθετείται στον έλεγχο της πιστωτικής ιστορίας.

Ζητώ επίσης συγγνώμη για την ορθογραφία και τη στίξη, δεν το έγραψα για χάρη της ορθογραφίας ...

Για πόσα χρόνια να συνάψει μια σύμβαση δανείου?